بسکاباد روستایی است، بر صفحات پایانی شمال غرب نیم بلوک قاینات، تکیه داده بر ارتفاعات رشته کوهی که شهرستان قاین را از فردوس جدا می کند.

زندگی بسکاباد بسته به کاریزی ست که رشته چاه های آن به سوی همین ارتفاعات راه می جوید، به سوی «دهانه ی کَل پِستو» و «چشمۀ مانساءِ» و «دره های خاور» و «تگ بسکاباد» و… سرانجام به همان رشته کوه جداکنندۀ قاین از فردوس، که مردم « کوه بالا» می خوانندش، که به « سیاه کوه » بیناباج می پیوندد…

 

کوه بالا و صخره های آن گویی دستان خواهش گر زمین است بر آستان آسمان، به نشانۀ در خواست باران، و آنچه از آسمان می ستاند، سخاوتمندانه به رشته چاه های « کاریز بالا » می ریزد، و از همین کاریز است که بسکاباد مجال زندگی یافته است و باز از همین کوه و کاریز با لاست که کاریز پایین بسکاباد زمزمه دارد.

 

هفده سالی است که ترنم و غزل خوانی این دو کاریز به پایین ترین توان و رمق خود رسیده است، گویی دستان تمنّای کوه بالا از نگاه آسمان دور مانده است که اهریمن خشک سالی در آن بی امان و بی رحم می تازد.

درۀ زیبا و ییلاقی که بسکاباد و کارشک و بیناباج را در خود جای داده است و روزگاری برای مردم منطقه چنان دلکش و دلربا بود – همچون طرقبه و شاندیز برای مردم مشهد –که روزهای فراغت و تعطیل را در آنجا جا می گذارند، زیر سایه درختان انبوه و کنج باغ های پرمیوه کنار جویباران زلال و گوارای آن، با چشم اندازی دل انگیز از مزارع طلایی گندم، جو ، یونجه و شبدرهای شاد و گونه های بسیار صیفی.

به گزارش منابع معتبر، جمعیت روستای خود کفا و خودبسنده بسکاباد در شصت و اند سال پیش حدود ۵۶۰ نفر بوده است ولی اکنون به یک سوم کاهش یافته است.

 

مردم پرشکیب و سخت کوش و قانع بسکاباد، علیرغم تجربه ۱۷سال خشک سالی و از دست دادن تمام درختان تناور گردو و توت و زرد آلو و بادام و خشک شدن باغ های فراوان انگور و بایر ماندن زمین هایی که روزگاری پوشیده از بوته های خربزه و چغندر و مزارع نخود و عدس و کرابیه و ارزن و گاورس و گندم و جو بود، هنوز برپای ایستاده اند، با کشت رنج بار و دشوار زعفران و گوش سپرده به زمزمه ی بی رمق کاریزهایش، تا به  اهریمن  خشکی بباورانند که تا کوه و کاریز بالا هست، زندگی هست و دمیدن و دوییدن و شکستن و بالیدن هست.

شاید دستان خواهش گر کوه بالا از سوی آسمان دیده شود و دیگر بار کاریزهای بسکاباد به شیوا ترین زبان غزل زیستن را خوش بسرایند.

 

*مجید پورشافعی

 

دسته : اخبار ویژه - نوشته بازدید : 757 بازدید انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ نویسنده : مدیریت سایت دیدگاه ها : 0